Video Poster

Kryptert samhandling

Invenia har over mange år utviklet, foredlet og raffinert vårt kjerneprodukt — Ensafer. Resultatet er et strømlinjeformet, enkelt og intuitivt samhandlingsverktøy som lar våre kunder utøve sitt virke i trygg visshet om at ideer, dokumenter, tegninger, patenter, strategier og andre digitale verdier kan lagres, utveksles og diskuteres. Helt sikkert.

Vår teknologi er basert på sterk ende-til-ende kryptering med autentisering og signering via BankID, og er et resultat av norske og internasjonale forskningsprosjekter. Ensafers patenterte nøkkelmodell er unik, skalerer svært godt — og er usynlig for brukerne.

encrypting-the-cloud

BankID

Sikker

Ensafer gir bransjens høyeste sikkerhetsnivå. Innlogging skjer via BankID og vår unike nøkkelring-app. Krypteringsnøkler lagres kun på brukerens enheter. Invenia har aldri tilgang til brukerdata i klartekst, og kan heller ikke utlevere nøkler til andre.

Enkel

All samhandling er designet med ett mål: Brukervennlighet. Alt skjer via en nettleser der det opprettes saker, deles filer og samhandles. Bruker trenger ikke forholde seg til tekniske forhold ved kryptering. Vi sørger for at det skjer automatisk i det skjulte.

Samhandling

Ensafer ble skapt med samhandling som mål, og fungerer like bra for små team som for organisasjoner med tusenvis av brukere. Applikasjonen fungerer også på nettbrett og smarttelefon. Vi er tilgjengelig der brukerne er, når de trenger det.

“Lyngen er den første kommunen i Norge som fullt ut tar i bruk ende-til-ende kryptert samhandling som er integrert med BankID.”

ipad Slider
  • App Slide

Lyst til å snakke med oss?

Postadresse

Invenia AS
Postboks 540
9256 Tromsø, Norway

Telefon/epost

Tel: +47 77 75 75 00
Org: 992 060 522
post@invenia.no