Om oss

Ledelse og styre

Invenia har en meget profesjonell og kompetent ledelse og styre. Virksomheten har hovedkontor i Tromsø og er under etablering i Oslo.
Trygve HardersenDaglig leder Invenia AS

Trygve Hardersen

Daglig leder Invenia AS

Invenia er ett av Norges fremste kompetansemiljø på kryptering og cybersikkerhet. Det finnes kun en håndfull selskaper som utvikler sikkerhetsprogramvare i Norge, og vi har den fremste teknologien for sikret samhandling. Det er enormt spennende å lede denne internasjonal anerkjente virksomheten i et marked i rivende utvikling.

Hardersen har bakgrunn som utviklingssjef i Invenia og Jotta hvor han tatt en rekke produkter fra prosjektskisser til marked. Han har unik kompetanse innen cybersikkerhet med fokus på PKI og brukervennlighet. Hardersen er utdannet ved Handelshøyskolen i København.

Terje WoldStyreleder Invenia AS, Direktør cybersikkerhet KPMG, Styreleder DND

Terje Wold

Styreleder Invenia AS, Direktør cybersikkerhet KPMG, Styreleder DND

Cybertrusselen er vår tids største og mest uforutsigbare, og den rammer både store og små virksomheter. Et trusselbilde med profesjonelle og statlige aktører krever nytt fokus på sikkerhet. Invenias teknologi Ensafer løser mange av problemene rundt cybersikkerhet og sikret samhandling med sensitiv informasjon.

Wold er grunnlegger og største aksjonær i Invenia. Han har lang ledererfaring fra FoU-baserte teknologibedrifter og har ut over styreledervervet i DND bl.a. vært styreleder i Abelia i NHO og styremedlem i konsernstyret i Posten Norge AS.

Eivind SimonsenInvestor og grunnlegger Finale Systemer AS

Eivind Simonsen

Investor og grunnlegger Finale Systemer AS

Invenia er unikt posisjonert til å ta en stor del av et raskt voksende marked for sikkerhetstjenester og er en av de mest spennende virksomhetene i landet.

Som grunnlegger av Finale Systemer AS har Simonsen en av få gründere i Nord-Norge som har bygget opp en nasjonalt ledende IT-virksomhet. Han tilfører Invenia erfaring og kompetanse innen virksomhetsutvikling og finansiell trygghet som investor og styremedlem.

Trond SkogvollPartner og advokat i Advokatfirmaet Rønning-Hansen

Trond Skogvoll

Partner og advokat i Advokatfirmaet Rønning-Hansen

Når EUs personvernforordning trer i kraft fra 2018 vil det skapes enda større etterspørsel etter produkter og tjenester innen cybersecurity. Det vil stilles krav til virksomheter til å overholde lovgivningen (compliance), både som et offentlig krav og sannsynligvis også som en del av krav fra finansieringsinstitusjoner og forsikringsselskaper overfor bedriftene.

Skogvoll er advokat med spesialisering innen forretningsjuridiske fag, blant annet IPR. Skogvoll har sittet mange år som styreleder og medlem i Invenias styre hvor han tilfører viktig juridisk kompetanse.

Ketil SundelinDaglig leder Bnapp AS og tidligere leder CONNECT Norge

Ketil Sundelin

Daglig leder Bnapp AS og tidligere leder CONNECT Norge

Invenia har en meget interessant teknologisk plattform for sikret samhandling som allerede brukes i flere interessante markedssegment. Timingen er nå riktig for å ta denne teknologien i bruk på flere nye områder. Invenia har store muligheter for vekst fremover og det blir spennende og være med på denne reisen.

Sundelin har i lang tid jobbet med innovasjon og oppstartsselskaper nasjonalt og internasjonalt som leder av CONNECT Nord-Norge og CONNECT Norge. Han har jobbet med over 500 ulike selskap og tiltrådte i 2016 som styremedlem i Invenia.

Sundelin tilfører Invenia kompetanse på forretningsutvikling og tilgang til et unikt kontaktnettverk.

Postadresse

Invenia AS
Postboks 540
9256 Tromsø, Norway

Telefon/e-post

Tel: +47 77 75 75 00
Org: 992 060 522
post@invenia.no