Blog

Hva er nytt i Ensafer og Invenia?

Trygve Hardersen

Mange av dere kjenner Ensafer som et verktøy for kryptering av Dropbox eller som en sikker meldingsapp. Noen husker til og med at vi i 2014 jobbet iherdig med ansiktsgjenkjenning for biometrisk autentisering.

Hva gjør Ensafer i dag? Hvem eier og videreutvikler teknologien? Hva er visjonen for Ensafer?

Ensafer er en patentert teknologi for å beskytte konfidensialitet og ivareta integritet i data gjennom sterk kryptografi. Teknologien er utviklet og eiet av Invenia AS – en FoU-basert virksomhet i Tromsø.

Invenia er siden mars 2017 ledet av Trygve Hardersen (meg). Grunnlegger og tidligere daglig leder Terje Wold er nå aktiv styreleder med fokus på strategi og kapitalisering av selskapet.

Høsten 2015 endret vi fokus for Ensafer fra konsument- til virksomhetsmarkedet og inngikk en større FoU-kontrakt med en statlig etat. Vi startet videreutviklingen med å stille oss noen spørsmål:

  • Hvordan kan du være helt sikker på at informasjon kommer frem til riktig mottaker?
  • Er du trygg på at bare mottaker kan lese informasjonen du sender?
  • Kan du bevise at systemtilgang ikke gir innsikt eller mulighet for manipulasjon av data?
  • Har du ivaretatt brukervennligheten uten å kompromittere sikkerheten?

Disse spørsmålene ble til produktet Ensafer Samhandling. Her har vi koblet sterk autentisering fra BankID med vår patenterte teknologi for ende-til-ende kryptering for å lage et sømløst samhandlingsverktøy på høyeste sikkerhetsnivå. Våre kunder anvender Ensafer Samhandling blant annet til pasientopplysninger og dokumenter unntatt offentlighet.

For Invenia var ikke disse spørsmålene eksepsjonelle — vår visjon er at sensitive data skal håndteres slik at:

  • Tilgang til data skal begrenses til mottaker.
  • Manipulasjon av data skal forhindres.
  • Sikkerheten skal være gjennomgående i alle ledd.
  • Det skal ikke gjøres unntak for administratorer eller systemutviklere.
  • Brukerne skal ikke bekymre seg over sikkerheten.

Våre markedsundersøkelser viser at mens de fleste systemer har tilgangskontroll og andre sikringstiltak, er de færreste bygget med gjennomgående sikkerhet. Oss bekjent kan dette kun løses med sterk kryptografi i endepunktene, og vi mener det er svaret på mange av dagens trusler.

Derfor har vi laget Ensafer API. Vi åpner opp Ensafer-plattformen slik at andre kan benytte vår teknologi til å beskytte konfidensialiteten og ivareta integriteten for data i eksisterende løsninger. Ensafer API blir lansert i løpet av 2017 men er allerede tilgjengelig for utvalgte kunder.

Ta kontakt med oss for å diskutere sikkerhetsutfordringene din virksomhet står ovenfor og hvordan Ensafer kan løse noen av flokene.

Kontakt oss

 

Om artikkelforfatteren
Trygve HardersenTrygve Hardersen er daglig leder i Invenia AS. Han er en av Norges ledende eksperter på cybersikkerhet, og kan kontaktes på e-post eller via LinkedIn.